“SolarEdge” ตอกย้ำความเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะและโซลาร์เซลล์ที่งาน ASEW 2023

ด้วยต้นทุนที่นำมาผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ภาครัฐ, ภาคเอกชน, และภาคประชาชน ปรับมาใช้พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านแผงโซลาร์เซลล์และเทคโนโลยีโซลูชันที่เหมาะสมในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาใช้ ซึ่งเทคโนโลยีและโซลูชันจากบริษัท SolarEdge ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ เป็นอีกหนึ่งคำตอบที่คุ้มค่าสำหรับช่วยกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบโซลาร์เซลล์ ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ

Daniel Huber, Chief Revenue Officer ของ SolarEdge กล่าวว่า SolarEdge เป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ จากประเทศอิสราเอล นำเสนอเทคโนโลยีโซลูชัน DC Optimized เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าครัวเรือน, กลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์, และกลุ่มลูกค้าสาธารณูปโภคทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นภาคเอกชน และมีบางส่วนเป็นภาครัฐ สิทธิบัตรของ SolarEdge มีการดำเนินการจดทะเบียนแล้ว 495 ใบอนุญาต และยังมีอีกกว่า 498 ใบอนุญาต ที่อยู่ระหว่างรอจดทะเบียนเพื่อนำมาใช้สร้างโซลูชันและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ภาพรวมตลาดโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย

สำหรับภาพรวมของตลาดโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยนั้น มองว่าเป็นตลาดที่มีความสำคัญและมีความน่าสนใจ และเมื่อประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ระเบียบใหม่ของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งเริ่มประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยได้มีการกำหนดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์หยุดทำงานฉุกเฉิน (Rapid Shutdown) เพื่อให้สะดวกและปลอดภัยสำหรับนักดับเพลิงหากเกิดอุบัติภัยทางด้านอัคคีภัยขึ้น รวมทั้งป้องกันความปลอดภัยในการใช้งานกับกลุ่มลูกค้าที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยด้วย ซึ่งโซลูชันของ SolarEdge มีฟังก์ชั่น Rapid Shutdown ตามมาตรฐานสากลมาก่อนที่ประเทศไทยจะประกาศใช้ระเบียบดังกล่าว ซึ่งมีผลงานอย่างกว้างขวางทั้งในไทยและทั่วโลก จึงมั่นใจว่าจะสามารถสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จาก SolarEdge อย่างแน่นอน สำหรับระบบโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งที่พักอาศัยของ SolarEdge จะมีหลากหลายขนาด ไม่ว่าจะเป็น 5 กิโลวัตต์ 10 กิโลวัตต์และอื่น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านในการติดตั้งด้วย และเมื่อติดตั้งแล้วช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความปลอดภัยต่อสมาชิกครอบครัวและทรัพย์สินด้วยมาตรฐานสากล ทำให้ผลิตภัณฑ์และโซลูชันของ SolarEdge ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของ SolarEdge

สำหรับตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของ SolarEdge มี 2 บริษัท คือ บริษัท โซโลมอน เทคโนโลยี ไทยแลนด์ จำกัด และ บริษัท สยาม โซล่าร์ เซลล์ จำกัด

คาดหวังกับการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ SolarEdge ร่วมงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง

ความคาดหวังของ SolarEdge ในการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง เป็นครั้งแรกในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2023 คือการได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้กลับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ SolarEdge ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

งบประมาณในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

ในส่วนงบประมาณของลูกค้าที่จะนำมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นั้นขึ้นอยู่กับการใช้ปริมาณไฟฟ้าในแต่ละภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน เช่น สำหรับบ้านพักอาศัย ระบบโซลาร์เซลล์สำหรับไฟหนึ่งเฟส ขนาด 5 กิโลวัตต์ จะใช้งบประมาณในการติดตั้งประมาณ 200,000 ขึ้นไป ซึ่งมีการดีไซน์และติดตั้งที่เหมาะสม รวมทั้งมีการทดสอบก่อนใช้งานเพื่อความปลอดภัยแก่ลูกค้าทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกซื้อโซลูชัน ของ SolarEdge รวมไปถึง Smart Energy Device เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้การใช้งานครอบคลุม มีศักยภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้รับความนิยมของ SolarEdge

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมของ SolarEdge จะเป็นอินเวอร์เตอร์สำหรับติดตั้งเพื่อที่พักอาศัยซึ่งช่วยในการกักเก็บพลังงาน และเชื่อมต่อกับ EV Charger รวมทั้งมีอุปกรณ์เสริมเพื่อสามารถใช้ไฟตอนไฟดับได้ อีกทั้งมีการออกแบบที่ยืดหยุ่น ให้ระบบที่ขนาดใหญ่กว่า ให้ผลประหยัดมากกว่า และที่สำคัญมีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับโซลูชันที่มีการใช้งานระยะยาว จึงช่วยลดค่าไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน สำหรับผลิตภัณฑ์ในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ทาง SolarEdge คาดว่าจะเปิดตัวอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 ส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น SolarEdge Home Battery เป็นแบตเตอรี่สำรองที่ใช้ทั้งบ้านหรือเลือกใช้สำหรับพื้นที่บางส่วนก็ได้ สามารถเพิ่มแบตเตอรี่สูงสุด 3 ก้อน เพื่อยืดระยะเวลาในการสำรองไฟ และ SolarEdge Home Backup Interface โซลูชันช่วยควบคุมการปลดการเชื่อมต่อของโหลดและการผลิตไฟฟ้าของระบบโซลาร์เซลล์ ทำให้เจ้าของบ้านสามารถมีไฟใช้ได้ตลอดแม้ในยามฉุกเฉิน เป็นต้น

Latest Posts