TMA จัดงานขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีต่อยอดงานวิจัยและสตาร์ทอัพไทยและเทศ สู่การจับคู่ธุรกิจ 14 พ.ย.นี้ พร้อมแสดงความยินดีและเจาะลึกผลงานนักเทคโนโลยีดีเด่น 2566

กรุงเทพฯ 19 ตุลาคม 2566 –เพราะเทคโนโลยีและนวัตกรรมคือแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่อนาคต สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมจัดงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 นำเสนอเมกะเทรนด์เกี่ยวกับ Healthy Living Tech และการขับเคลื่อน R&D ที่ผสานความเข้าใจลูกค้า สู่รายได้หลักหมื่นล้านของแบรนด์ชั้นนำของโลกและของไทย พร้อมจัด TechInno Mart นำผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากไทยและต่างประเทศมาให้จับคู่ธรกิจ รวมถึงนำเสนอผลงานผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.. 2566 เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา และที่สำคัญเพื่อดันนวัตกรรมงานวิจัยไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ งานนี้ CEO, เจ้าของกิจการ, CTO และผู้บริหารที่รับผิดชอบการสร้าง New S-Curve ต้องไม่พลาด พบกันวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ

งานสัมมนากับเนื้อหาตอบโจทย์ธุรกิจ

งานสัมมนา TechInno Forum 2023 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Healthy Living” ว่าด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาตอบสนองการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดี โดยกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

  • การนำเสนอข้อมูลความรู้ในหัวข้อ “เมกะเทรนด์” โดยบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจชั้นนำระดับโลก อย่าง ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน เจาะลึกนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีกว่า ก่อนจะมาเป็น “อาหาร
    เพื่อชีวิต” โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาของเนสท์เล่ ผู้ผลิตอาหารชั้นนำของโลก และการคิดนอกกรอบจากผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสู่สมาร์ทโซลูชั่นที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในหลากมิติ แตกยอดธุรกิจสู่รายได้และอนาคต
    ที่ยั่งยืน โดยบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
  • Techno Mart การจัดแสดงนำเสนอเทคโนโลยี และผลงานนวัตกรรมที่พร้อมนำไปใช้งานทางธุรกิจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาของไทยและต่างประเทศ รวม 17 ผลงาน
  • การนำเสนอผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีโดยนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2566
  • TechInno Communityเพื่อการสร้างโอกาสและเครือข่ายทางธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจระหว่างสตาร์ทอัพและองค์กรชั้นนำ การแสวงหาแหล่งสนับสนุนเงินทุน เพื่อให้เกิดการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์

ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านการพัฒนาและความร่วมมือทางธุรกิจ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และประธานกลุ่มบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวว่า “Healthy Living เป็นเมกะเทรนด์ในโลกอนาคตที่กำลังถูกจับตามอง เป็นมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีและมีความสมดุลทั้งกายและใจ ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะมีส่วนสำคัญ อย่างยิ่งต่อการออกแบบการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น การจัดงานในปีนี้จึงมุ่งเน้นให้สามารถนำงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดสู่การใช้งาน เราจึงเปิดเวทีให้นักวิจัยที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งปันผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ในการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยเหล่านี้ไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่คนในวงกว้าง”

รางวัลสำหรับนักเทคโนโลยีที่มีผลงานโดดเด่น

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ยังได้ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแสดงความยินดีกับนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ นักวิจัยไทยที่โชว์ผลงานนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์และคว้ารางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่

ศาสตราจารย์ นพ. สุรเดช หงส์อิง, รองศาสตราจารย์ นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ และคณะ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานการค้นพบและวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่ผ่านการแปลงพันธุกรรมตัวรับแอนติเจนจำเพาะ chimeric antigen receptors T-cell (CAR-T) ด้วยเทคโนโลยีเซลล์และยีนบำบัด

สำหรับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.. 2566 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

  1. ดร. ภก. นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ สังกัดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ผู้ค้นพบและวิจัยเทคโนโลยีฐานในการสังเคราะห์ยา
  2. ผศ.ดร.กนกวรรณ กองพัฒน์พาณิชย์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี ผู้ค้นพบและวิจัยโครงข่ายโลหะอินทรีย์เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ประธานกรรมการโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยผู้ชนะรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ทุกท่าน และขอขอบคุณที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลงานที่ยอดเยี่ยม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานวิจัยเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้งาน และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป เทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย ซึ่งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อพัฒนาและต่อยอดการค้นพบเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป”

งาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 ภายใต้หัวข้อ “Healthy Living” จะจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน ศกนี้ ที่แมกโนเลีย บอลรูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และเอสซีจี

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) คุณจตุพร จุลพันธ์วัฒนา โทร. 02-319-7677 ต่อ 122 หรือ โทร. 080-959-4622 อีเมล jatuporn@tma.or.th คุณศศิวิมล สิงห์แก้ว ต่อ 211 หรือ โทร. 061-978-7406 อีเมล sasiwimol@tma.or.th

Latest Posts