อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน จัดงาน “ ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023”ระดมทัพผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลกว่า 300 แบรนด์จาก 10 ประเทศ คาดมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ ภาครัฐ-เอกชน ประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อิมแพ็ค บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัท อินไซท์เอรา จำกัด บริษัท เอเอ็มดี ฟาร์ อีสท์ จำกัด EPISODE Limited Kasikorn X Google Cloud บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด  Aldagram Inc.  ลาร์ค เทคโนโลยี Azentio Software  บริษัท เจเอสที อีอาร์พี ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด Zoho Corporation บริษัท อาลีบาบา คลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด คินโทน ไทยแลนด์  บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด บริษัท ออมนิคับ จำกัด เทนเซ็นต์ คลาวด์ บริษัท โนเวนติก (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เคียวเซร่า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดงาน “ ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023” งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียน ซึ่งจัดงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22–24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ อาคาร 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน

พีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า งาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 (DigiTech ASEAN Thailand 2023) งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียน จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดงานประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อิมแพ็ค บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) บริษัท อินไซท์เอรา จำกัด บริษัท เอเอ็มดี ฟาร์ อีสท์ จำกัด EPISODE Limited Kasikorn X Google Cloud บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด  Aldagram Inc.  ลาร์ค เทคโนโลยี Azentio Software  บริษัท เจเอสที อีอาร์พี ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด Zoho Corporation บริษัท อาลีบาบา คลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด คินโทน ไทยแลนด์  บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด บริษัท ออมนิคับ จำกัด เทนเซ็นต์ คลาวด์ บริษัท โนเวนติก (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เคียวเซร่า (ประเทศไทย) จำกัด 

โดยการจัดงานครั้งนี้รวบรวมผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลกว่า 300 แบรนด์จาก 10 ประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกาและประเทศไทย เป็นต้น มาร่วมจัดแสดงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ ปัญญาประดิษฐ์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อีคอมเมิร์ซและการตลาดดิจิทัล ดาต้าและคลาวด์ สมาร์ทโซลูชันและไอโอที เทคโนโลยี 5G และเครือข่าย รวมไปถึง WEB.3.0 เหมาะกับทุกแวดวงอุตสาหกรรม ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็น การขาย การตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง งานบุคคล งานผลิต รวมไปถึงการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อวางแผนและพัฒนาธุรกิจ

นอกจากจัดแสดงสินค้าและบริการ เปิดเวทีเจรจาธุรกิจแล้ว ภายในงาน DigiTech ASEAN Thailand ยังมีจัดสัมมนาและนำเสนอเทคโนโลยี (Technology Presentation) โดยวิทยากรชั้นนำกว่า 50 คน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น 1.ระบบ Supercomputer ของไทย กับการพัฒนานวัตกรรม AI สู่อนาคต 2.Google Cloud กำลังกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างไร 3.กลยุทธ์การสร้างความภักดีด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อปั้นธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด 3.HR Digital Transformation และ4.Digital Transformation สำหรับโรงงานอัจฉริยะ อบรมเชิงปฏิบัติหัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านในยุคดิจิทัล ให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย Taskworld” โดย Software Park Thailand เป็นต้น

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า ดีป้า มีภารกิจสำคัญหลายด้าน ตั้งแต่การพัฒนากำลังคนดิจิทัล การสร้างระบบนิเวศดิจิทัล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อให้เกิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน ทั้งในภาคประชาชน ชุมชน เกษตรกร รวมถึงภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลางหรือใหญ่ เพื่อให้เกิดการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งในด้านการลดต้นทุน การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มผลผลิต ตลอดจนสามารถสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในระยะยาว

สำหรับงาน DigiTech ASEAN Thailand 2023 ถือเป็นเวทีทางธุรกิจและความรู้ครั้งสำคัญของประเทศไทยที่รวมโซลูชันเทคโนโลยีและดิจิทัลไว้อย่างครบครันซึ่งทาง ดีป้าได้ร่วมจัดงานนำเทคโนโลยีที่มีมาร่วมจัดบูธเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่มีรวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญจากดีป้าร่วมเป็นวิทยากรภายในงานด้วย

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความท้าทายในการทำ Digital Transformation ของภาคธุรกิจให้สำเร็จนั้น จะต้องมีการตั้งเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจน มีการวางแผนงานกลยุทธ์ที่ดี ในการนำเอาดิจิทัลเข้ามาใช้ในองค์กร และมีการอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีเพื่อสร้าง Digital Transformation ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้สำเร็จอย่างแท้จริง คือ พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการทำงานในองค์กรที่แข็งแกร่ง เป็นพาร์ทเนอร์ที่สามารถให้คำปรึกษาตั้งแต่การวางแผนงานตามกลยุทธ์ขององค์กร ควบคู่ไปกับการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานไอที และสร้างการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงดูแลทุกโปรเจ็กต์โครงการงานต่างๆให้ราบรื่นแบบ End-to-End และมีโซลูชันที่หลากหลายเพื่อการตอบโจทย์ที่ครอบคลุมทุกการให้บริการ เช่น การวางระบบปฏิบัติการบนคลาวด์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ระบบ Social Listening เพื่อการพัฒนาการตลาดที่ตอบโจทย์ได้ตรงใจลูกค้า, ระบบเก็บรักษาและปกป้องข้อมูลสำคัญขององค์กรตลอด 24 ชั่วโมง (Cybersecurity)

“การนำเอา Generative AI เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราต่อจากนี้ไป และจะช่วยให้การทำงานของทุกองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นตัวเร่งความสำเร็จให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นต้น จึงอยากเชิญชวนผู้สนใจทั้งผู้ประกอบการ นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและอื่นๆมาร่วมงานดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 เพื่อได้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันด้านไอทีที่มีการคิดค้นเพื่อตอบสนองโจทย์การใช้ชีวิต นำไปใช้งานในการดำเนินธุรกิจและนำไปพัฒนาต่อยอดการศึกษาในอนาคต”  ดร.ชัยยุทธ กล่าว

สันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH)  กล่าวว่า UIH ในฐานะพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับ Google ได้ยกระดับความสามารถในการให้บริการโซลูชัน ให้ตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม ทั้งองค์กรรัฐ และเอกชน ซึ่ง UIH มีความพร้อมวางแผนยุทธศาสตร์ในเรื่อง Digital Transformation ให้กับองค์กรชั้นนำในไทย พร้อมผสานนวัตกรรมระดับโลกเช่น Google เพื่อให้บริการโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโซลูชันที่เน้นนวัตกรรม AI Data  Digital Workspace  E–Commerce  รวมทั้งบริการ Cloud  เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และภายในงานดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 ทาง UIH ได้นำโซลูชันผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดการจัดงานดังกล่าวด้วย

สำหรับงานดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  คาดมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน

Latest Posts