งานใหญ่สุดปัง ส่งท้ายปีในงาน Thailand Friendly Design Expo 2023 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ โรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7

เริ่มแล้วห้ามพลาด! 🎉 งานใหญ่สุดปัง ส่งท้ายปีในงาน Thailand Friendly Design Expo 2023 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ โรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 ✈🏝

📍 เจาะลึกธุรกิจ สินค้า ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการเพื่อสุขภาพ (Health) คุณภาพชีวิต อยู่ดีกินดี (Wellness) ท่องเที่ยว (Tourism) โรงแรม (Hotels) ธุรกิจไมซ์ (MICE) และการออกแบบที่เป็นมิตร เพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design for All) รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและมนุษย์ล้อ

💛 กิจกรรมสำคัญ 7 ไฮไลท์ ในงาน
1. การเปิดตัวสินค้า นวัตกรรม สุขภัณฑ์ ที่อยู่อาศัย และการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล
2. การคิกออฟและลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 7 จังหวัดต้นแบบ
3. พิธีมอบรางวัลสุดยอดอารยสถาปัตย์แห่งปี 2566 และการประกาศแต่งตั้ง ฑูตอารยสถาปัตย์ ประจำปี 2567
4. การจับคู่ธุรกิจ B2B เพื่อต่อยอดธุรกิจและขยายตลาดสินค้า บริการ และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและคนทั้งมวล
5. การประชุมนานาชาติ FTIC ประสานความร่วมมือ 15 ประเทศ ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในเวทีโลก
6. ชุมนุม CEO นักธุรกิจ นักบริหาร ผู้นำองค์กรชั้นนำ ทั้งจากภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน
7. การอบรมติวเข้มมัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว-โรงแรม และเครือข่ายฑูตอารยสถาปัตย์ทั่วประเทศ

📆 วันที่ 7-10 ธันวาคม 2566
📎 ณ ฮอลล์ 101 ไบเทค บางนา

🏖 รายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook : Thailand Friendly Design Expo
Website : www.thailandfriendlydesignexpo.com

Latest Posts