วว. จัดสัมมนาการทดสอบบรรจุภัณฑ์อาหาร ฟรี !

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) จัดสัมมนาฟรี ! เรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์อาหาร ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30-11.45 น. ในงานแสดงสินค้าเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์อาหาร : Thailand Industrial Fair and Food PACK ASIA 2024 ณ ไบเทค บางนา สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 29 มกราคม 2567 ได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. คุณอรชรี ปรีชาชาญ โทร. 0 2579 1121-30 ต่อ 3208 3209 มือถือ 086 546 6114 (คุณอรชรี ปรีชาชาญ) E-mail tpc-tistr@tistr.or.th

Latest Posts