วว. ร่วมพิธีเปิดงาน Propak Philippines 2024 พร้อมจัดสัมมนาบรรจุภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการ

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน  ProPak  Philippines  2024  โดยมี HON. RENATO U. SOLIDUM JR. ,Secretary Department of Science and Technology (DOST) of the Philippines   เป็นประธานเปิดงาน  โดยงานดังกล่าวเป็นการจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติของประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้แนวโน้มตลาดการลงทุน การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมเชิงเทคนิค เพื่อเชื่อมโยงผู้ขาย ผู้ซื้อระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร  เครื่องดื่ม และยา  สนับสนุนการจัดงานโดย Department of Trade and Industry (DTI), Department of Science and Technology  และบริษัท Informa Markets  โอกาสนี้ ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริหาร  นางสาวรัชนีเพ็ญ  เพ็ญสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) และดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง  นักวิจัยอาวุโส ศบท.  ร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ  World Trade  Center  Metro Manila, Pasay City 

ในการนี้  วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการพร้อมบรรยายในหัวข้อ Packaging for Micro and Small Enterprises : Affordable Product Packaging Solutions for Micro and Small Enterprises” โดยมี  ผอ.ศบท. และดร.สุพจน์ฯ  ร่วมเป็นวิทยากร  พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวโน้มนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์  ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยั่งยืน

Latest Posts