รวมภาพบรรยากาศงาน VEGA Technology Day on tour 2024 เพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องมือวัด

ความรู้อัดแน่น! 💡✨ รวมภาพบรรยากาศงาน VEGA Technology Day on tour 2024 เพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องมือวัด

🟡 หัวข้อที่น่าสนใจ 🟡
🔹 ทฤษฎีข้อมูลทางเทคนิคเชิงลึกและการใช้งานของเครื่องมือวัดระดับหลักการ RADAR
🔹 ทฤษฎีข้อมูลทางเทคนิคเชิงลึกและการใช้งานของเครื่องมือวัดระดับหลักการ GUIDE-WAVE RADAR
🔹 ทฤษฎีข้อมูลทางเทคนิคเชิงลึกและการใช้งานของเครื่องมือวัดระดับหลักการ PRESSURE และ LEVEL SWITCH

📆 วันที่ 7 มีนาคม 2567
🏢 ณ Tree Tara Hotel, Mueng Lampang

📍 รายละเอียดเพิ่มเติม
Tel : +66 27009240
Fax : +6627009241
Email : info.th@vega.com
Website : www.vega.com

Latest Posts