TEA จับมือ TCEB เปิดตัวงาน Thailand MICE X-Change 2024 พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สู่เป้าหมายงานแสดงสินค้าแห่งภูมิภาค

สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ประกาศความร่วมมือ จัดงาน Thailand MICE  X-Change 2024 (หรือ Thailand Business X-Change) กระตุ้นการใช้จ่าย MICE ภาคองค์กร ขานรับนโยบายภาครัฐ พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย สู่เป้าหมายที่สำคัญสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าแห่งภูมิภาค

ภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) กล่าวถึงวิสัยทัศน์การส่งเสริมความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าไทย ว่าด้วยกลยุทธ์การดึงนักเดินทางธุรกิจหรือเจ้าของงาน จากประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่ ที่ได้รับการยกเลิกวีซ่า อาทิ จีนและอินเดียให้มาร่วมงานหรือจัดงานในประเทศไทย การตั้งเป้าดึงงานสินค้าระดับ World Iconic Show การดึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ในต่างประเทศให้มาเยือนประเทศไทย การจัดอบรม Big Data Workshop และการประยุกต์ใช้ให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน และการผลักดัน localized experience และ local engagement ให้เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการจัดงานให้มีองค์ประกอบความเป็นไทย และการจัดกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานต่างชาติได้เข้าถึงสัมผัสวิถีไทย โดยมุ่งมั่นให้นักเดินทางธุรกิจในประเทศไทย ได้รับไม่เฉพาะแค่ Return on Investment อย่างเดียว แต่ต้องได้รับ Return on Experience ควบคู่ด้วย

โดยในปี 2566 อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ทั้งตลาดในและต่างประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์มูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมไมซ์ (MICE Expenditure) มูลค่ากว่า 198,354 ล้านบาท สร้างรายได้ประชาชาติ (GDP Contribution) รวมมูลค่ากว่า 183,814 ล้านบาท และอัตราจ้างงานกว่า 185,664 อัตรา

ปนิษฐา บุรี นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และประธานการจัดงาน Thailand MICE X-Change 2024 กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อสร้างโอกาสในการประกาศความพร้อมของเครือข่ายธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าไทย ในการรองรับการจัดงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ กระตุ้นการใช้จ่าย MICE ภาคองค์กร ภายใต้แนวคิดDriving Thailand as a Key MICE Destination – through Innovation & Sustainability พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน

โดยการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยการคำนวณปริมาณการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดขยะเหลือใช้ที่จะตามมาทีหลัง และเพื่อตอบรับกับกระแสของโลกที่กำลังให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านรวมถึงด้านของอุตสาหกรรมด้วยการจัดงานแสดงสินค้าด้วย

 งาน Thailand MICE X-Change 2024 นับเป็นงานแสดงสินค้าที่จะ showcase ธุรกิจไมซ์ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibitions) และการประชุมองค์กร (Corporate Meeting) เป็นการรวมตัวของ Supply chain ทุกสาขา เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ได้แก่ สถานที่จัดงานแสดงสินค้า การจัดประชุมและโรงแรม ผู้จัดงานแสดงสินค้า ผู้บริหารการจัดงาน ผู้รับเหมาด้านการขนย้ายสินค้า ผู้รับเหมาด้านโครงสร้างและส่วนตกแต่ง ผู้รับเหมาด้านอุปกรณ์ภาพ แสง เสียง ผู้ให้บริการการออกแบบและจัดการกิจกรรมพิเศษ ผู้ให้บริการด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสื่อโฆษณา เป็นต้น

โดยงานจัดแสดงสินค้าถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญและมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง ด้วยรูปแบบ Face to Face ที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้พบปะกับผู้ซื้อ และสามารถนำเสนอสินค้าและนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้พื้นที่การจัดงาน 4,500 ตร.ม. ปัจจุบันพื้นที่ถูกจองไปแล้ว 50% คาดจะมีผู้ประกอบการในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้กิจกรรมการจัดแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือทางการตลาด ทั้งภาครัฐ เอกชน สภาธุรกิจ สมาคม สถาบันการศึกษา ตลอดจน ผู้บริหารโครงการในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 3,000 คน จาก 2,000 องค์กร และเกิดการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) กว่า 300 คู่เจรจา

ด้าน ดร.ดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ด้วยยุทธศาสตร์ของ สสปน. ในการผลักดันธุรกิจงานแสดงสินค้า โดยงานในครั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจและองค์กรของรัฐ เข้าร่วมเป็นผู้แสดงสินค้า ผู้เข้าชมงาน และผู้จัดการประชุม โดยการผนึกผู้ประกอบการธุรกิจงานแสดงสินค้าและการประชุมอย่างเต็มรูปแบบ ที่จะมานำเสนอ Marketing Tools สำหรับองค์กรต่างๆ ใช้กิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมองค์กรเป็นเครื่องมือทางการตลาด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการใช้จ่าย MICE ภาคองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในช่วงท้ายของงานแถลงข่าว ดร.ดวงเด็ด ย้วยความดี พร้อมด้วย ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด และ ปนัดดา ก๋งม้า รองประธานสายงานธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ร่วมแชร์วิสัยทัศน์ “มิติใหม่ ไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์กร” ถึงมุมมองการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยใช้แพลตฟอร์มงานแสดงสินค้า เพื่อสร้างแบรนด์และนำสินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบ B2B และ B2C ดำเนินรายการโดย พีรพรรณ อังคสุโข เลขาธิการสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

งาน Thailand MICE X-Change 2024 นับว่าเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้เข้าถึงโอกาสการต่อยอดธุรกิจกับนักลงทุนชาวต่างชาติ เป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นไป พบนวัตกรรมและบริการการจัดงานแสดงสินค้า การประชุมองค์กร และการจัดอีเว้นท์ อย่างเต็มรูปแบบ ได้ในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Latest Posts