โซลูชั่นการจัดการคลังสินค้าที่ Warehouse & Logistic Zone ในงานอินเตอร์แมค, 15-18 พ.ค. นี้

สมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทย มีการคาดการณ์ว่า Intralogistics ปี 66 เติบโต 15% แนะใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดระบบคลังสินค้าช่วยผู้ประกอบการประหยัดต้นทุน โดยในปี 2565 ระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร หรือ Intralogistics มีมูลค่า 6,000-8,000 ล้านบาท เติบโตจากปี 64 ประมาณ 5-8% ซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเราเจอปัญหาโควิดจึงทำให้การลงทุนชะลอตัว แต่ในปี 2566 นี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เริ่มกลับมาลงทุนเพิ่มเติมทำให้ปีนี้ Intralogistics จะเติบโตประมาณ 10-15% หรือคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 8,000 ล้านบาท

และด้วยศักยภาพที่โดดเด่นของ Local System Integrator หรือ Local SI จะสร้างแรงขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมอินทราโลจิสติกส์ไทย เพราะไทยมีทั้งกิจการทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่ากิจการขนาดใหญ่ และเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่เราจะเข้าไปพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้ประกอบการสามารถปรับมาตรฐานและยกระดับสู่มาตรฐานสากล

Latest Posts