ด่วน!!! เปิดรายชื่อวิทยากรและหัวข้อการบรรยาย ในงานสัมมนา Green Hydrogen – Energy of the Future รีบสมัครด่วน!! ก่อนจำนวนที่นั่งเต็ม

📢 ด่วน!!! เปิดรายชื่อวิทยากรและหัวข้อการบรรยาย ในงานสัมมนา Green Hydrogen – Energy of the Future 🌏✨ รีบสมัครด่วน!! ก่อนจำนวนที่นั่งเต็ม 🔥

🔹 พบกับหลักสูตร “ไฮโดรเจนสีเขียว: เทคโนโลยี การผลิต กักเก็บ การขนส่ง การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน – Green Hydrogen: Technology, Production, Storage, Transportation, Design, Infrastructure and Applications”

🔹 เพื่อพลังงานไฮโดรเจนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคขนส่งและอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality)

🗓 ในวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2567
🕘 เวลา 08.30 – 16.30 น.
🏢 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

📍 ดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยายและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://www.greennetworkseminar.com/hydrogen

🔸 จัดขึ้นโดย​ IEEE​ PES​ Thailand​ ร่วมกับ​ สวทช.​ และชมรมไฮโดรเจน​ประเทศ​ไทย​ โดยการสนับสนุนวิชาการจาก สนพ. กฟผ. ปตท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน), JGSEE, ERD-CMU, Hydrogen Thailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
☎️ โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 503
📧 e-mail : seminar@greennetworkseminar.com
🌏 Facebook : Green Network Seminar

Latest Posts