Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 69

Bangkok Gems & Jewelry Fair เวทีการค้าสำหรับผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ พบปะของตัวจริงในวงการจิวเวลรี่ระดับนานาชาติทั้งผู้ค้า ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า นักออกแบบ จากทั้งหมดในอุตสาหกรรม

วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Trade Day : 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 18.00 น.

Public Day : 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 18.00 น.

Cr. Website : https://www.thailandexhibition.com/

Event Details
Event Details