CPHI South East Asia 2024

งานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ELECTRIC VEHICLE ASIA (EVA) 2024 งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ระดับภูมิภาคซึ่งรวบรวมผู้นำตัวจริงระดับนานาชาติมาไว้ในที่เดียว พบกับบริษัทจากแบรนด์ชั้นนำด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า โอก าสของคุณที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมพูดคุยหัวข้อเชิงลึกกันแบบ face to face สัมมนาแบบเจาะลึก พบปะผู้เชี่ยวชาญและอัปเดตทิศทางนโยบายอุตสาหกรรม EV วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Event Details
Event Details