InterCare Asia 2024

InterCare Asia 2024 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงอายุครบวงจร ซึ่งนับเป็นเวทีที่รวบรวมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องในหมวดต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์และสินค้าเพื่อความงาม บริการรองรับผู้สูงอายุ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สินค้าไลฟ์สไตล์และความเป็นอยู่ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพ นอกจากนี้ งานนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เพื่อการพัฒนาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวม โดยงานนี้เปิดรับผู้เข้าชมงานทั้งจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป และพร้อมมอบโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านโซลูชันและเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกวัย วันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

งานนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่กำลังวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อชีวิตวัยเกษียณ อิสรภาพทางการเงินและสุขภาพ
  • ผู้ที่มีผู้สูงอายุในความดูแล
  • ผู้ประกอบการในธุรกิจที่รองรับผู้สูงอายุ

Cr. Website : https://www.thailandexhibition.com/

Event Details
Event Details