PRINTTECH EXPO 2024

The 11th Printtech & Signage Expo 2024 “งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์ วัสดุการพิมพ์ และป้ายโฆษณา ครั้งที่ 11” เป็นการนํากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจชั้นนําด้านงานพิมพ์ งานป้าย แอลอีดี งานโฆษณา มารวมตัวกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่ทันสมัยและส่งเสริมธุรกิจ โดยมีสินค้าหลัก ๆ ได้แก่ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท, เครื่องพิมพ์ดิจิตอล, เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ธุรกิจงานบริการงานพิมพ์ป้าย และอุปกรณ์ก่อนและหลังงานพิมพ์ เป็นต้น

ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนุก ๆ จาก Zone Workshop เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ เข้าถึงวิธีทํา และได้ทดลองจากสินค้าจริง และกิจกรรมจาก Zone Business Matching เป็นการนําผู้ซื้อ ผู้ขาย และเจ้าของธุรกิจมาจับมือ แลกเปลี่ยนแนวคิดทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อต่อยอดความสําเร็จทางธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 Cr. Website : https://www.thailandexhibition.com/

Event Details
Event Details