SISTAM 2024

SISTAM เป็นกิจกรรมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ที่สำคัญของประเทศไทย มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยอัจฉริยะในภาคอุตสาหกรรมและโซลูชั่นการบำรุงรักษาขั้นสูง การจัดงานได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำในภาคอุตสาหกรรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงานนิทรรศการ ได้แก่ เอ็กซโปซิส (ExpoSis) เป็นผู้จัดงานหลัก ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) รวมทั้งพันธมิตรด้านวิชาการ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

เนื่องจากประเทศไทยได้นำระบบโรงงานอัจฉริยะและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับปรุงการผลิต แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์จึงมีความสำคัญมากขึ้น SISTAM ช่วยวางเส้นทางไปสู่แนวปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ยั่งยืนยิ่งขึ้น และก้าวหน้ายิ่งขึ้น ส่งเสริมความเป็นเลิศและนวัตกรรมระดับโลกของประเทศไทย SISTAM 2024 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพื่อปรับปรุงการผลิตให้ทันสมัย ​​เพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขัน

SISTAM ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ยานยนต์ ปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซ อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น เป็นโอกาสที่ดีสำหรับบริษัทของคุณในการเชื่อมต่อกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในโซลูชั่นด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาในภาคอุตสาหกรรม นอกจากการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว SISTAM ยังช่วยให้คุณสร้างเครือข่ายกับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม เปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และความร่วมมือที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโตและนวัตกรรม

Event Details
Event Details