TILOG – LOGISTIX 2024

งานแสดงเทคโนโลยีการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอที่ครอบคลุมที่สุดในอาเซียน – ครั้งที่ 24

จีเอฟที จะนำโอกาสทางธุรกิจที่ใช่สู่ผู้ให้บริการนับร้อยด้านเทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม OEM เทคโนโลยีการพิมพ์ ผ้าคุณสมบัติพิเศษ และส่วนตกแต่ง โดยจะศูนย์รวมลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกว่า 10,000 รายจากหลายสาขาอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังต้องการสร้างแบรนด์เสื้อผ้า หรือฝ่ายจัดซื้อจากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ของขวัญ ยานยนต์  สุขภาพ เกษตรกรรม และอีกมากมาย

Event Details
Event Details