Fashion

Upcoming
July 25, 2024
10:00 am
งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมแฟชั่นชั้นนำ เทรนด์ประเภทกระเป๋าและเครื่องหนัง รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ และ อุปกรณ์เครื่องหนัง จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2566 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานนี้รวบรวมผู้ผลิตแบรนด์กระเป๋า รองเท้า และวัตถุดิบกว่า 280 ราย มาแสดงการออกแบบผลิตภัณฑ์ล่าสุดให้ได้รับชม และมีผู้ซื้อมืออาชีพจากต่างประเทศกว่า 3,000 ราย ร่วมนิทรรศการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้แสดงสินค้าได้พบปะจับคู่การค้าเจรจาธุรกิจร่วมกัน ด้วยความที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิก จึงมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่สร้างมูลค่าให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Latest Posts