Hotel

Upcoming
Thailand Retail, Food & Hospitality Services (TRAFS 2024) ปีที่ 18 งานแสดงสินค้านานาชาติอันดับ 1 อุปกรณ์ เครื่องใช้ วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับธุรกิจอาหาร โรงแรมและ Food Service วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค TRAFS เป็นเวทีสำคัญสำหรับให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้แทน และผู้จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ เครื่องใช้และวัตถุดิบ สำหรับร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารและโรงแรม ในการนำเสนอสินค้า เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าเป้าหมาย ช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น ช่วยขยายฐานลูกค้าและสร้างเครือข่ายใหม่...
Upcoming
Food & Hospitality Thailand (FHT) 2024 งานแสดงสินค้าด้านอาหารและการบริการ ด้านโรงแรม ร้านอาหาร บาร์ ร้านกาแฟ และธุรกิจบริการ ครบจบที่เดียว! ตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ งานใหญ่และครบวงจรที่สุดในประเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เงื่อนไขการเข้าชมงาน Cr. Website : https://www.thailandexhibition.com/
Latest Posts