Health & Wealth Expo 2023

เริ่มแล้ววันนี้! Health & Wealth Expo 2023 มหกรรมงานแสดงสินค้าและความรู้ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมั่งคั่ง หลากหลายความรู้ หลากหลายกูรูมารวมในงานนี้! ภายในงานพบ 3 โซนหลัก และ 1 โซนไฮไลท์ ได้แก่ Money Pro วัยสร้างเนื้อสร้างตัว สนใจการการออมเงิน การลงทุน เพื่อให้เงินงอกเงยด้วยวิธีต่างๆ ในโซนนี้ คุณจะได้พบกับ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนในกองทุน การออมในรูปแบบเงินฝากหรือประกันชีวิต เป็นต้น Happy Healthy วัยที่หันมาใส่ใจกับคุณภาพชีวิตมากขึ้น เลือกของที่ดีมีคุณภาพให้กับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของใช้ หรือการดูแลสุขภาพ ในโซนนี้ คุณจะได้พบกับ ศูนย์สุขภาพและความงาม โรงพยาบาลชั้นนำ...
  • November 14, 2023
Read More
Latest Posts