IEEE PES Chapter Chairs Meeting Region 10

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม IEEE PES Chapter Chairs Meeting Region 10 ร่วมกับ Dr. Jessica Bian, President, IEEE Power & Energy Society ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “MEA Smart Metro Grid นวัตกรรมระบบไฟฟ้าที่จะพลิกโฉมมหานครสู่เมืองอัจฉริยะ” ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม จัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2023 ที่โรงแรมแมริออท จังหวัดเชียงใหม่
  • December 7, 2023
Read More
Latest Posts