IEEE PES DAY 2024

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) ได้จัดงาน IEEE PES DAY 2024 ในหัวข้อ เสริมสร้างศักยภาพนวัตกรรมการขับเคลื่อนไฟฟ้า (Empowering Electric Mobility Innovation) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และได้รับเกียรติจาก วิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE POWER & ENERGY SOCIETY (THAILAND) เป็นประธานเปิดงานเสวนา IEEE PES DAY 2024 โดยมี จาตุรงค์ สุริยาศศิน...
  • April 24, 2024
Read More
Latest Posts