Startups

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 2พฤษภาคม 2567 –ดีลอยท์ ประเทศไทย ผนึก SME D BANK ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ไลฟ์ ฟินคอร์ป เดินหน้าจัดโครงการ Acceleration Program – Road to LiVE 2024รุ่นที่ 2ด้วยหลักสูตรติดอาวุธ SMEs- Startups ก้าวสู่ตลาดทุน เพิ่มศักยภาพธุรกิจ เสริมความรู้ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบงานที่สำคัญ การแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา สนับสนุนการต่อยอดเครือข่ายธุรกิจ จำลองการนำเสนอและรับฟังความเห็นจากนักลงทุนตัวจริง รวมถึงโอกาสรับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนสูงสุด 1ล้านบาท พร้อมเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแล้ววันนี้ – 31พฤษภาคม 2567นี้ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ Audit...
  • May 6, 2024
Read More
Latest Posts